ČLENOVÉ LABORATOŘE

Zaměstnanci

prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny
jozef.kaiser@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 700

Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.
Vedoucí laboratoře
tomas.zikmund@ceitec.vutbr.cz
+420 541 142 846

Michaela Škaroupková
Obchodní a marketingový manažer
michaela.skaroupkova@ceitec.vutbr.cz
+420 773 764 863

Mgr. Marie Rejnušová
Administrativní podpora
marie.rejnusova@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 609

Martin Kareš
Technik pro mikrotomografii
martin.kares@ceitec.vutbr.cz
+420 541 142 828

Ing. Erik Figar
Technik pro mikrotomografii​
erik.figar@ceitec.vutbr.cz
+420 541 148 055
+420 773 764 815

​Ing. Vojtěch Slovák
Technik pro mikrotomografii
vojtech.slovak@ceitec.vutbr.cz
+420 541 142 875
+420 773 764 815

Ph.D. studenti

Ing. Adam Břínek
Ph.D. student, CEITEC
adam.brinek@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 284

Mgr. Michaela Kavková
Ph.D. student, CEITEC
michaela.kavkova@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 867

Ing. Jan Matula
Ph.D. student, CEITEC
jan.matula@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 284

Ing. Jakub Šalplachta
Ph.D. student, CEITEC
jakub.salplachta@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 284

Ing. Markéta Tesařová
Ph.D. student, CEITEC
marketa.tesarova@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 867

MSc. Victory Jaques
Ph.D. student, CEITEC
victory.jaques@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 867


Ing. Jakub Lázňovský
Ph.D. student, CEITEC
jakub.laznovsky@vutbr.cz
+420 541 149 284​

Ing. Pavel Blažek
Ph.D. student, CEITEC
pavel.blazek@vutbr.cz
+420 541 149 284​

Ing. Marek Zemek
Ph.D. student, CEITEC
marek.zemek@ceitec.vutbr.cz
+420 541 149 284

Diplomanti

Bc. Daniela Dobrovodská
studentka Aplikovaných věd v inženýrství, FSI VUT
194677@vutbr.cz

Bc. Veronika Poláková
studentka Biomedicínského inženýrství a bioinformatiky, FEKT VUT
xpolak35@stud.feec.vutbr.cz