Akreditace

Ve spolupráci s Českým metrologickým institutem byla CT laboratoř na CEITEC VUT koncem roku 2016 akreditována dle standardu ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci. Laboratoř je jako první zkušební laboratoř v České republice autorizována provést zkoušku pomocí rentgenové počítačové tomografie.  K metrologickému výkonu byla posouzena metodika kalibrace tomografického měření pro přístroje GE phoenix v|tome|x L240, GE phoenix v|tome|x M300.


Akreditace ČMI