CENÍK EXPERTÍZ V ROCE 2022

1. microCT (GE phoenix L 240, GE phoenix M 300, Microme|x)

Pro rok 2022 je uplatňována jednotná cena uCT expertíz ve výši 4.500 Kč bez DPH za hodinu.

Pro účely případné dlouhodobé spolupráce, tedy v případě uzavření smlouvy o spolupráci, můžeme nabídnout jednotnou cenu uCT expertíz ve výši 3.600,-Kč bez DPH za hodinu. Návrh rámcové smlouvy o spolupráci zašleme na vyžádání.

Předpokládaný rozsah analýzy 1 kusu vzorku jsou 3 – 5 hodiny celkem, přičemž typicky se jedná o:

  • 1 hodina kalibrace přístroje pro daný typ vzorku
  • 1 – 2 hodiny scan vzorku (závislé od velikosti vzorku a materiálu)
  • 1 – 2 hodiny zpracování a analýzy dat

2. nanoCT (Rigaku Nano3DX, Thermo Scientific HeliScan)

Pro rok 2022 je uplatňována jednotná cena nanoCT expertíz ve výši 3.200 Kč bez DPH za hodinu.

Pro účely případné dlouhodobé spolupráce, tedy v případě uzavření smlouvy o spolupráci, můžeme nabídnout jednotnou cenu nanoCT expertíz ve výši 2.560 Kč bez DPH za hodinu. Návrh rámcové smlouvy o spolupráci Vám zašleme na vyžádání.

Předpokládaný rozsah analýzy 1 kusu vzorku jsou 4 – 12 hodin celkem, přičemž typicky se jedná o:

1 hodina kalibrace přístroje pro daný typ vzorku
2 – 9 hodin tomografické měření vzorku
1 – 2 hodiny zpracování a analýzy dat


Obecné informace k expertízám pro rok 2022

V případě zakázek realizovaných (a) mimo pracovní dny a/nebo (b) s požadovanými výstupy do 24 hodin od převzetí vzorků je fakturována do zakázky expresní marže ve výši 25% z celkové částky standardní kalkulace.