O NÁS

​Výzkumná skupina Rentgenové mikro a nano tomografie je součástí výzkumného centra CEITEC VUT. Cílem skupiny je experimentální výzkum v oblasti počítačové tomografie (mikro a nano CT). Výzkum zahrnuje vývoj i aplikace tomografických metod v různých oborech. Výzkumná skupina se zabývá vývojem μCT techniky v návaznosti na spolupráci s předními světovými výrobci CT a Synchrotronem Elettra v Itálii. Úzce spolupracuje také s průmyslem a pomáhá řešit otázky výzkumu a vývoje v různých výrobních i nevýrobních odvětvích pomocí nedestruktivního testování.


Laboratoř byla založena v roce 2012, kde byla jako první v ČR instalována mikrotomografická stanice GE v|tome|x L 240. Postupně k ní přibyly další unikátní přístroje značky GE, Thermo Fisher Scientific a Rigaku. Laboratoř byla akreditována na základě standardu ČSN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci a umí poskytnout výstupy v souladu s průmyslovými normami, jako např. VW 500093 nebo ASTM E505.

  

Průmyslovým potřebám je uzpůsoben i režim laboratoře, umožňující pružně reagovat na potřeby průmyslových partnerů. Zároveň je však kladen důraz na kvalitu výstupů a jejich interpretaci koncovému odběrateli. K lepšímu pochopení technologie realizujeme také školení tomografie.

Kromě využití těchto nedestruktivních zobrazovacích technik na 3D analýzu a metrologii vzorků je výzkum zaměřen i na spojení mikro a nano CT s dalšími analytickými postupy, jako například optického skenování, rastrovací elektronové mikroskopie, metalografie nebo spektrometrií laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS).


Podívejte se na virtuální prohlídku našich laboratoří


Certifikáty:


 


Hlavní spolupracující průmysloví a vědečtí partneři


 • General Electric (Germany)
 • Rigaku (Japan)
 • Thermo Fisher Scientific (Czech Republic)
 • X-RAYLAB (Germany)
 • Elettra Synchrotron (Italy)
 • Czech Metrology Institute (Czech Republic)
 • Karolinska Institutet (Sweden)
 • Institut Pasteur (France)
 • Medical University of Vienna (Austria)
 • The Czech Academy of Sciences 
 • Charles University (Prague, Czech Republic)
 • Masaryk University (Brno, Czech Republic)
 • AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) centre, Faculty of Civil Engineering at Brno University of Technology (Czech Republic)