Analýzy dle norem

Analýza pórů/inkluzí dle průmyslových standardů P 201/VW 50097

Analyzovat lze součástky podle standardů P201 definovaných asociací VDG (German Association of Foundry Specialists) na základě vnitřních norem Volkswagenu VW/50097. S pomocí tohoto nástroje se rentgenová tomografie stává rychlou nedestruktivní metodou nahrazující tradiční, destruktivní a časově náročné procedury analyzování pórovitosti.


ASTM E 505

Získané RTG snímky vzorku jsou softwarově filtrovány pro dosažení lepšího kontrastu a zobrazení co nejvíce defektů. Tyto 2D snímky jsou klasifikovány do tříd dle normy ASTM E 505.


Levý horní roh: Vzorek; Pravý horní roh: Rentgenový snímek; Levý dolní roh: Detail rentgenového snímku; Pravý dolní roh: Detail se softwarovým filtrováním.